Executiegeschil na ontbinding huurovereenkomst door kantonrechter


In deze zaak is door de huurder een beroep gedaan op een klaarblijkelijke juridische misslag in het gewezen ontruimingsvonnis alsmede een beroep op het ontstaan van een noodtoestand indien de ontruiming door zou gaan.

De huurder startte een executiegeschil nadat de kantonrechter tegen hem een ontruimingsvonnis had gewezen. De rechter die in kort geding over de zaak diende te oordelen kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van een klaarblijkelijke juridisch misslag. Wel oordeelde de rechter dat de psychische toestand van de huurder, nadat de kantonrechter het vonnis had gewezen, dusdanig was verslechterd dat zijn beroep op het feit dat er door een ontruiming  er een noodtoestand zou ontstaan wordt gehonoreerd. Lees hier de gehele uitspraak.

Terug naar het overzicht

Gerechtsdeurwaarders

Dhr. S.J.M. Booms
Dhr. S.J.M. Booms
Gerechtsdeurwaarder
T: 0314-323366
E: sbo@schmitzbooms.nl