Incassokosten bij consumenten

De Wet Incassokosten (WIK) en gevolgen bij vorderingen op consumenten

Per 1 juli 2012 geldt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (ook wel Wet Incassokosten of WIK). Met deze wet zijn de incassokosten wettelijk geregeld zoals die bij consumenten in rekening kunnen worden gebracht. Deze wet geldt alleen als het verzuim van de consument is gelegen na  1.7.2012. Heeft u hierover twijfels neemt u dan contact met ons op.

De belangrijkste gevolgen van de invoering van de WIK zijn:

- Maximering van de incassokosten.

- De hoogte van de incassokosten is wettelijk geregeld in een staffel.

- Versturen van een kosteloze aanmaning met een termijn van 14 dagen.

14 dagen brief (voor intreden verschuldigdheid incassokosten)
Om aanspraak te kunnen maken op incassokosten bent u verplicht een kosteloze aanmaning te versturen. In de kosteloze aanmaning vermeldt u de exacte incassokosten en een betalingstermijn van minimaal 15 dagen na ontvangst van de sommatie.  Een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken voor het verzenden van uw aanmaning vindt u hier.

Klik hier om de hoogte van de incassokosten te berekenen.

Heeft u vragen neemt dan u contact met ons op!