Procedures

Wanneer ons  aanmaningsproces ten einde loopt en de debiteur zijn schulden nog niet heeft voldaan kunt u beslissen of u een gerechtelijke procedure tegen uw debiteur aan wilt opstarten. Deze beslissing neemt u waarschijnlijk niet zomaar, u wilt weloverwogen en goed geïnformeerd deze stap zetten. Wij hebben ruime ervaring met de rechtspraktijk en kunnen hierbij dus een waardevolle partner voor u zijn. We kunnen u adviseren bij de te ondernemen stappen. We kunnen u informeren over de kosten. En we kunnen u bijstaan tijdens het proces. 

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, wilt u dat uw zaak zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Ook dat kunt u aan ons overlaten. Vaak zijn wij in staat door overleg en strak vastgelegde afbetalingen uw geld voor u te innen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan leggen wij executoriaal beslag op bijvoorbeeld uitkeringen, salarissen, inboedels of onroerende zaken.

Wij verzorgen het hele traject van a tot z, vanaf de eerste aanmaning tot en met een eventuele beslaglegging. U heeft tijdens de hele procedure dezelfde,  betrouwbare partner aan uw zijde!